Organizační struktura

Klub není jenom sportovní tým, ale je to především společenství, který má nějakou strukturu a to jak organizační tak spolkovou

36_20220818_082909.jpg

Členská schůze

Dle stanov spolku je členská schůze (někdy též nazývaná valná hromada) nejvyšším orgánem klubu. Svolává ji Výkonný výbor minimálně jednou do roka a volí kandidáty do volených funkcí. Detailní informace mají členové klubu a jejich zástupci (rodiče) k dispozici v členské sekci a jsou jim doručovány do e-mailových schránek.

Výkonný výbor

Vedením klubu je pověřen pětičlenný výkonný výbor, který je složen ze dvou stálých členů vedení (předsedy a místopředsedy) a tří členů, kteří jsou voleni členskou schůzí na období 4 let:

  • David Kolář 2020 - 2024
  • Daniel Horna 2021 - 2025
  • Petr Beneš 2022 - 2026

Zasedání probíhají pravidelně jednou za měsíc a svá usnesení přijímá jednomyslně nebo hlasováním kvalifikovanou většinou.

Kontrolor

Na činnost výkonného výboru i celého spolku dohlíží kontrolor, který je volen členskou schůzí na období 5 let:

  • Kryštof Kocot 2021 - 2026.

Řízení klubu

Řízení klubu je v kompetenci generálního manažera, sportovního manažera, provozního manažera, marketingového manažera, projektového manažera, šéftrenérů jednotlivých složek, metodika a sekretáře klubu.

Níže najdete schéma organizační struktury a kontakty na jednotlivé pracovníky najdete na stránce Kontakty.

Schéma organizační struktury
Organigram
Zpět na Informace o klubu