Členská základna

Evidenci členské základny se dlouhodobě věnujeme a neustále zpřesňujeme způsob, jakým data zpracováváme a vykazujeme a snažíme se je i porovnávat v dlouhodobém vývoji. To je důležité i v souvislosti s postupně se měnící strategií státu v roli systematické podpory sportu. Aktualizace evidence členů probíhá dvakrát ročně, jednou ke konci sezony a podruhé ke konci roku.

39_20211225_174611.jpg
Vývoj počtu aktivních členů (prosinec 2023)
Tabulka s přehledem vývoje členské základny (prosinec 2023)

V tabulce můžete vidět dlouhodobý vývoj všech kategorií. V letech 2022 a 2023 došlo k revizi neaktivních členů, kteří dříve zůstávali dále členy spolku, ačkoliv neměli žádnou aktivitu a třeba o tom už ani nevěděli - proto tak velký pokles neaktivních členů v této sezoně a zároveň získání reálných čísel. Čísla aktivních členů odpovídají ve všech sezonách.

Z čísel a grafu můžeme vidět setrvalý růst členské základny, i když v opakujících se cyklech dojde k lehkému propadu, vždy se opět potvrdí trend růstu. Už mnohokrát jsme si mysleli, že jsme na stropu našich možností, ale pořád je byť pomalu posouváme. Zároveň je i dost dobře možné, že jsme právě na vrcholu a že v nejbližších letech budeme svědky celkové proměny sportu a celé společnosti - odborníci mluví o blížícím se odklonu od obecně organizovaného sportu směrem ke sportům individuálním a neorganizovaným a ruku v ruce s tím se naopak zužujícím se polem pro sport výkonnostní.

Toto všechno spolu se zvyšováním nákladů jak provozních tak mzdových budou velké výzvy pro nás klub, pro florbal a pro sport a společnost obecně, protože náš klub i celý florbal vyrostl na velkém a celoplošném zájmu o sport, který nabízí široké a dostupné vyžití. Pokud se ale zmíněné trendy potvrdí, je možné, že to bude znamenat nutnou proměnu a redukci klubů a svazů v podobě, jaké je známe.

Zpět na Informace o klubu