Filosofie

Hodnoty, ze kterých náš klub vychází jsou základem klubové vize, mise a kodexu

35_20211225_172611.jpg

Jsme a chceme být ne jenom sportovním týmem, ale hlavně klubem - společenstvím lidí. Chceme fungovat a fungujeme na vysoké organizační úrovni, jejíž základy jsme odkoukali v korporátním světě, kde jsme mnoho let pracovali. Co je ale nejdůležitější (a čím se nejvíce odlišujeme od ostatních klubů), že se nezaměřujeme primárně na výchovu sportovců, ale lidí ve své celistvosti, zejména těch mladých, dospívajících.

To sice deklarují i jiné kluby, ale jen u nás je to opravdu tak skutečně nastaveno, že ten sport jako takový pro nás není cílem samotným, ale pouze prostředkem ke zdokonalování lidí a jejich osobností. Naším cílem, který se nám daří naplňovat, je připravovat mladé lidi na to, aby byli schopni, až přijdou do skutečného života, řešit situace, které jim přinese. Aby uměli samostatně uvažovat, komunikovat, používat kritické myšlení, plnit povinnosti, přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí, umět uznat chybu, hrát fér, respektovat nejen sebe, ale i ostatní a zejména autority. Kromě toho je chceme vést k tomu, aby si sami uvědomili smysl a podstatu udržitelného rozvoje a vztahu k životnímu prostředí. A k tomu samozřejmě, aby se to učili při něčem, co je baví, motivuje a rozvíjí. Aby to bylo nenásilně, jakoby mimoděk a přirozeně. Aby naším průnikem byla dobrá vůle a nikoliv ideologie.

Naším cílem je být dalším článkem vývoje našich mladých členů a vhodně doplňovat jak instituce (škola atd.), tak rodinu.

Na základě těchto hodnot byla formulována i klubová sportovní vize, tedy to, jak se naše filosofie a hodnoty propisují do sportovní činnosti a jak by měla vypadat naše hra a jak by měl vypadat náš ideální hráč a nazvali jsme ji Panthers Way.

Zajímavé odkazy

Naše filosofie není něco, co bychom objevili jenom my. Snažíme se hledat ty nejlepší myšlenky a to jak nové, tak ty úplně nejpůvodnější a zapracovávat je do naší každodennosti. A tady je pak pár zajímavých externích odkazů pro inspiraci: