Klub

Základní informace

Sídlo a fakturační adresa: Radlická 61/1170, Praha 5 – Smíchov, 150 00
IČO: 70099588
E-mail sekretariát: info@panthers.cz
E-mail redakce: redakce@panthers.cz
ID datové schránky: hyd959s
Číslo účtu: 155844355/2010 (Fio banka)

Historie

Klub vznikl v roce 1993 na pražském Žižkově a od té doby prošel značným vývojem a s jeho dlouhým a spletitým příběhem se můžete seznámit v Kronice – stránce detailně věnované historii klubu.

Zcela zásadní zlom ve vývoji klubu se pak stal v roce 2006, kdy došlo ke sloučení tehdejších FbK Panthers Praha s oddílem FBC Thunder Balls, což dodalo klubu novou energii a vrátil se mezi významné pražské oddíly, jediným na Praze 5 a 13, kde navíc ve spolupráci s místními školami provozuje kroužky florbalu.

V mužských kategoriích je pokryta kompletní struktura všech věkových kategorií již od roku 2007, v ženské složce pak od roku 2015 a stále se velmi dynamicky rozvíjí. I přes každoročně rostoucí členskou základnu se daří plnit cíl, kterým je tvořit stabilní a úspěšný sportovní i společenský klub, fungující ale takřka v rodinném prostředí.

Spolupracujeme také s oddíly v okolí, zejména Texas Longhorns, Sokol Rudná a SK Alien Nation Černošice a vytváříme tak lokální synergii a jsme lídry jihozápadního kraje Prahy.

Název a symbolika

FbK Panthers Praha (1993 – 2006), FbC Panthers (2006 – 2016), od roku 2016 Panthers Praha.
Originální anglický název, včetně zkráceného, se neskloňuje. Česká forma názvu, kterou je možné skloňovat, je Panteři / Panterky.

Inspirace a zejména znak klubu původně vycházel z předlohy Florida Panthers, který byl založen ve stejném roce a postupně prošel vývojem k úplné samostatné současné formě (2009).

Klubovými barvami jsou černá a bílá, doplňková červená a žlutá.

Filosofie a klubová vize

Jsme a chceme být ne jenom sportovním týmem, ale hlavně klubem – společenstvím lidí. Chceme fungovat a fungujeme na vysoké organizační úrovni, jejíž základy jsme odkoukali v korporátním světě, kde jsme mnoho let pracovali. Co je ale nejdůležitější (a čím se nejvíce odlišujeme od ostatních klubů), že se nezaměřujeme primárně na výchovu sportovců, ale lidí ve své celistvosti, zejména těch mladých, dospívajících. To sice deklarují i jiné kluby, ale jen u nás je to opravdu tak skutečně nastaveno, že ten sport jako takový pro nás není cílem samotným, ale pouze prostředkem ke zdokonalování lidí a jejich osobností. Naším cílem, který se nám daří naplňovat, je připravovat mladé lidi na to, aby byli schopni, až přijdou do skutečného života, řešit situace, které jim přinese. Aby uměli samostatně uvažovat, komunikovat, používat kritické myšlení, plnit povinnosti, přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí, umět uznat chybu, hrát fér, respektovat nejen sebe, ale i ostatní a zejména autority. Kromě toho je chceme vést k tomu, aby si sami uvědomili smysl a podstatu udržitelného rozvoje a vztahu k životnímu prostředí. A k tomu samozřejmě, aby se to učili při něčem, co je baví, motivuje a rozvíjí. Aby to bylo nenásilně, jakoby mimoděk a přirozeně. Aby naším průnikem byla dobrá vůle a nikoliv ideologie. Naším cílem je být dalším článkem vývoje našich mladých členů a vhodně doplňovat jak instituce (škola atd.), tak rodinu.

Na základě těchto hodnot byla formulována i klubová sportovní vize, tedy to, jak se naše filosofie a hodnoty propisují do sportovní činnosti a jak by měla vypadat naše hra a jak by měl vypadat náš ideální hráč a nazvali jsme ji Panthers Way.

Organizační struktura

Výkonný výbor

Vedením klubu je pověřen pětičlenný výkonný výbor, který je složen ze dvou stálých členů vedení (předsedy a místopředsedy) a tří členů, kteří jsou voleni členskou schůzí na období 4 let: David Kolář 2020 – 2024, David Mašát 2019 – 2023 a Daniel Horna 2021 – 2025. Zasedání probíhají pravidelně jednou za měsíc a svá usnesení přijímá jednomyslně nebo hlasováním kvalifikovanou většinou.

Kontrolor

Na činnost výkonného výboru i celého spolku dohlíží kontrolor, který je volen členskou schůzí na období 5 let: Kryštof Kocot 2021 – 2026.

Řízení klubu

Řízení klubu je v kompetenci generálního manažera, sportovního manažera, provozního manažera, marketingového manažera, šéftrenérů jednotlivých složek, metodika a koordinátorů jednotlivých úseků. Konkrétní obsazení a kompletní schéma struktury najdete na stránce Lidé v klubu.

Členská schůze

Dle stanov spolku je členská schůze (někdy též nazývaná valná hromada) nejvyšším orgánem klubu. Svolává ji Výkonný výbor minimálně jednou do roka a volí kandidáty do volených funkcí. Více informaci na stránce věnované přímo členské schůzi.

Členská základna

Evidenci členské základny se dlouhodobě věnujeme a neustále zpřesňujeme způsob, jakým data zpracováváme a vykazujeme a snažíme se je i porovnávat v dlouhodobém vývoji. To je důležité i v souvislosti s postupně se měnící strategií státu v roli systematické podpory sportu. Aktualizace evidence členů probíhá dvakrát ročně, jednou ke konci sezony a podruhé ke konci roku. Dlouhodobý vývoj počtu aktivních členů můžete vidět v jednoduchém grafu a detailní data jsou k vidění v podrobné tabulce.

Historické statistiky

Dlouhá historie klubu si i říká o velké a komplexní sportovní statistiky. Trvalo to dlouho a potřebovali jsme k tomu několik stimulů a oprav, ale podařilo se nám vytěžit a ucelit kompletní historické statistiky a rekordy, které byly v klubových barvách zaznamenány a najdete je na zvláštní stránce Historické statistiky.

Zajímavé odkazy

A zde pro Vás máme několik externích odkazů na články nebo témata, která nás zajímají, zaujala nebo inspirovala.