Kroužky

Tréninky kroužků florbalu, které náš klub vede

Kroužky začínají v týdnu od 1. října

Kroužek při ZŠ Mládí

Pondělí 15:30 – 17:00 (1. – 5. třída)

Kroužek při ZŠ Kuncova

Středa 16:00 – 17:30 (1. – 5. třída)

Kroužek při ZŠ Klausova

Středa 15:15 – 16:45 (1. – 5. třída)

Kroužek při ZŠ Mezi Školami

Pondělí 15:30 – 16:30 (3. – 5. třída)

Úterý 15:30 – 16:30 (6. – 9. třída)

Středa 14:00 – 15:00 (1. – 2. třída)

Středa 15:00 – 16:00 (3. – 5. třída)