O klubu

Panthers Praha, z.s.

foto

Sídlo a fakturační adresa:
Amforová 19/1931, Praha 13 – Stodůlky, 155 00
IČO: 70099588
Kancelář: Braunova 1/2529, Praha 5 – Smíchov, 150 00
ID datové schránky: hyd959s
Číslo účtu: 155844355/2010 (Fio banka)
E-mail sekretariát: info@panthers.cz
E-mail redakce: redakce@panthers.cz


Klub vznikl v roce 1993 na pražském Žižkově a od té doby prošel velkým vývojem a s jeho dlouhým příběhem se můžete seznámit v Kronice – stránce detailně věnované historii klubu.

Zcela zásadní zlom ve vývoji klubu se pak stal v roce 2006, kdy došlo ke sloučení tehdejších FbK Panthers Praha s oddílem FBC Thunder Balls, což dodalo klubu novou energii a vrátil se mezi významné pražské oddíly a je největším na Praze 5 a 13, kde navíc ve spolupráci s místními školami provozuje kroužky florbalu.

V mužských kategoriích je pokryta kompletní struktura všech věkových kategorií již od roku 2007, v ženské složce pak od roku 2015 a stále se velmi dynamicky rozvíjí. I přes každoročně rostoucí členskou základnu se daří plnit cíl, kterým je tvořit stabilní a úspěšný sportovní i společenský klub, fungující ale takřka v rodinném prostředí.

Název a symbolika

FbK Panthers Praha (1993 – 2006), FbC Panthers (2006 – 2016), od roku 2016 Panthers Praha.
Originální anglický název, včetně zkráceného, se neskloňuje. Česká forma názvu, kterou je možné skloňovat, je Panteři / Panterky.

Znak klubu původně vycházel z předlohy Florida Panthers, který byl založen ve stejném roce a postupně prošel vývojem k úplné samostatné současné formě (2009).

Klubovými barvami jsou černá a bílá, doplňková červená a žlutá.

Filosofie

Jsme a chceme být ne jenom sportovním týmem, ale hlavně klubem – společenstvím lidí. Chceme fungovat a fungujeme na vysoké organizační úrovni, jejíž základy jsme odkoukali v korporátním světě, kde jsme mnoho let pracovali. Co je ale nejdůležitější (a čím se nejvíce odlišujeme od ostatních klubů), že se nezaměřujeme primárně na výchovu sportovců, ale lidí ve své celistvosti, zejména těch mladých, dospívajících. To sice deklarují i jiné kluby, ale jen u nás je to opravdu tak skutečně nastaveno, že ten sport jako takový pro nás není cílem samotným, ale pouze prostředkem ke zdokonalování lidí a jejich osobností. Naším cílem, který se nám daří naplňovat, je připravovat mladé lidi na to, aby byli schopni, až přijdou do skutečného života, řešit situace, které jim přinese. Aby uměli samostatně uvažovat, komunikovat, používat kritické myšlení, plnit povinnosti, přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí, umět uznat chybu, hrát fér, respektovat nejen sebe, ale i ostatní a zejména autority. Kromě toho je chceme vést k tomu, aby si sami uvědomili smysl a podstatu udržitelného rozvoje a vztahu k životnímu prostředí. A k tomu samozřejmě, aby se to učili při něčem, co je baví, motivuje a rozvíjí. Aby to bylo nenásilně, jakoby mimoděk a přirozeně. Aby naším průnikem byla dobrá vůle a nikoliv ideologie. Naším cílem je být dalším článkem vývoje našich mladých členů a vhodně doplňovat jak instituce (škola atd.), tak rodinu.

Vedení klubu

Operativní řízení klubu zajišťuje čtyřčlenný výkonný výbor, který je složen ze dvou stálých členů vedení (předsedy a místopředsedy) a dvou nestálých členů, kteří jsou voleni členskou schůzí na období 4 let. V případě nerozhodného výsledku hlasování výkonného výboru má rozhodující hlas prezident klubu, který je rovněž volen členskou schůzí a to na období 5 let. Na činnost výkonného výboru i celého spolku dohlíží kontrolor, který je, stejně jako prezident, volen členskou schůzí na období 5 let.

Výkonný výbor zasedá pravidelně jednou za měsíc, členská schůze se koná pravidelně jednou do roka.