Prague Games

Prague Games 2018 se budou konat ve stejném datu, jako ty loňské, tedy 11. – 14. července.

Podrobnosti budou doplněny, ale přihlašovat se můžete již nyní pomocí formuláře


Letos máme přihlášených celkem 5 družstev:

  • B16
  • B14
  • B12
  • G16
  • G14

Zvláštní tréninky před turnajem mimo rozpis letní přípravy budou 9. a 10. července v Radlicích.

Ostatní info bude doplněno a/nebo posláno.