Panteři společně darovali krev na VFN

Nepříliš medializovaným tématem v této neklidné době je nedostatek dárců krve a krevní plazmy, alespoň trochu pomoci se tedy rozhodli hráči elitního týmu mužů a juniorů, kteří společně s jednou #princeznou životadárnou tekutinu darovali na Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Následujte jejich příkladu a pomozte našim zdravotníkům a lékařům také!

Zatímco většina země bojuje s epidemií koronaviru a drží palce plně vytíženému personálu nemocnic, trochu v pozadí pozornosti zaostává neméně důležité téma – nedostatek krevních dárců. Životně důležitá tekutina a její případný nedostatek sice se současnou situací přímo nesouvisí, nicméně v případě nějaké nečekané události se krevní zásoby mohou povážlivě ztenčit a proto je třeba její množství pomocí krevních dárců neustále doplňovat. 

To potvrzuje i náš projektový manažer Honza Sysel, jenž v těchto dnech (a letos už podruhé) vypomáhá přetíženým zdravotníkům na angiologické jednotce intenzivní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Krev ani žádnou její část nelze nijak vyrobit ani jí ničím nahradit. Právě krevní transfuze je mnohdy nezbytná pro záchranu zdraví i života – po těžkých úrazech, při léčbě otrav, nádorových onemocnění či při řadě operací.“ Dodává také, že význam dárcovství není jen o pomoci při akutních případech. „Pokud má někdo nějakou krevní poruchu, je na aplikaci od dárce odkázán prakticky celý život. Z krve se také dají vyrábět léčiva, ať už třeba proti krevní srážlivosti, k léčení poruch obranyschopnosti nebo i popálenin.“

Právě díky Honzovi se pak v úterý 27. října na transfúzní oddělení VFN vydalo několik zástupců mužského a juniorského Áčka společně s jednou #princeznou životadárnou tekutinu darovat. A jak říká například Martin Mattes, nebylo to vůbec nic nepříjemného. „Bylo to docela spontánní rozhodnutí, které svým poptáním podpořil i Honza Sysel, díky němuž nás na odběry šlo víc – proč nedarovat, když jste zdraví, ne? Samotného procesu dárcovství se nakonec vůbec nebylo třeba bát. Vyplníte pár papírů, absolvujete kontrolní odběr a pokud je váš vzorek bezproblémový, zavolá si vás sestřička a vzhůru na odběr samotný.“ Není prý třeba se zaleknout ani velikosti odběrové jehly. „Druhá jehla je o něco větší než ta první, paradoxně ale bolí méně. Díky ní z vašeho těla vycestuje na pomoc někomu jinému 450ml krve a pokud jste se před touto procedurou dobře najedli a napili, tak vás nejspíš nečekají ani žádné komplikace,“ směje se devatenáctiletý útočník.

„Pokud není člověk z nějakého důvodu zdravotně omezen, stojí ho samotné darování pouze trochu času. To je v porovnání s tím, že tak může pomoci někomu, kdo to potřebuje, opravdu malá oběť.“

David Kolář

Právě dárcovství krve může pomoci i samotným dárcům – ve chvíli odběru je totiž vzorek podroben screeningu a testování na nemoci jako cukrovka či HIV. Proto je podle útočníka A-týmu mužů Davida Koláře škoda, že je povědomí jak o samotném darování, tak i těchto výhodách na veřejnosti malé. „Je to určitě škoda. Věřím tomu, že kdyby kampaně o prospěšnosti a důležitosti darování krve a jejích derivátů probíhaly častěji a třeba i mediálně lépe, mohlo by to obecně povědomí mezi lidmi zvýšit a tím i snad přinést více dárců.“ 

Darovat krev je v současné době možné ve 4 nemocničních zařízeních v Praze. Kromě zmiňované VFN, sídlící na Karlově náměstí, přijímají dárce také ve střešovické Vojenské fakultní nemocnici, Thomayerově nemocnici a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. A jak dodává David Kolář, zapojit se může téměř každý. „Pokud není člověk z nějakého důvodu zdravotně omezen, stojí ho samotné darování pouze trochu času. To je v porovnání s tím, že tak může pomoci někomu, kdo to potřebuje, opravdu malá oběť.“

Pokud tedy chcete následovat příkladu Davida a jeho spoluhráčů a svěřenců, udělejte si chvíli času a pomozte spolu s námi dobré věci!