Výroční večer: 25 let klubu

Milí přátele, kamarádi, spoluhráči, rodiče našich malých i velkých členů,

jak jistě již víte, v letošním roce slaví Panthers Praha významné výročí vzniku. A abychom těch 25 let existence klubu řádně společně a společensky oslavili, rádi bychom vás srdečně pozvali na slavnostní večer, který se bude konat v pátek 11. května 2018 od 18 hodin v sále Spolkového domu ve Stodůlkách. Více informací na letáčku.

Čtvrtstoletí činnosti klubu je pro nás významný milník, proto jsme se rozhodli uspořádat tento slavnostní večer. Bylo stanoveno vstupné v symbolické výši, které pomůže pokrýt alespoň část nákladů na akci (pronájem sálu, hudební skupinu a další náklady s tím spojené), zbytek bude pokryt z příspěvků našich štědrých dárců, kterým tímto děkujeme!

Vstupenky je možné zakoupit u trenérů, pracovníků sekretariátu, nebo v e-shopu. Těšíme se setkání s Vámi se všemi.