Zápis z Valné hromady a Členské schůze

V neděli 22. května proběhla v hale SK Lužiny plánovaná Valná hromada a Členská schůze našeho klubu – sdružení/spolku, které ho zastřešuje. Valná hromada zvolila nový výkonný výbor, který schválil nové stanovy, podle nichž se hned konala první členská schůze. Níže naleznete stručný veřejný zápis z jednání, podrobný zápis dostanete elektronickou formou do tří dnů od jejího konání.

Aktuální strukturu klubu najdete na stránce O KLUBU

Valná hromada

 1. Prezence
 2. Schválení programu
 3. Schválení jednacího a volebního řádu
 4. Ustavení volební a mandátové komise
 5. Zahájení a úvod do formálních procedur
 6. Prezentace nových stanov
  a) uvedení v soulad s NOZ
  b) změna názvu klubu
  c) uvedení stanov v soulad se skutečným stavem věcí – reforma struktury klubu
 7. Představení kandidátů na volené funkce – členy výkonného výboru
  1. Michal Rupa
  2. David Kolář
  3. Lukáš Jenšík
 8. Zpráva volební a mandátové komise (o počtu členů a počtu hlasů nutných ke zvolení či schválení)
 9. Volba členů výkonného výboru podle stávajících stanov
 10. Zpráva volební a mandátové komise (o výsledku voleb a zvolení kandidátů)
 11. Usnesení Valné hromady a její ukončení
 12. Zasedání nově zvoleného Výkonného výboru a schválení změny stanov

Členská schůze

 1. Prezence
 2. Schválení programu Členské schůze
 3. Schválení jednacího a volebního řádu
 4. Témata schůze
  1. Struktura a fungování klubu
  2. Zpráva o financování klubu
  3.  Budování ženské struktury a zpráva o spolupráci s týmem Elite
  4. Sportovní strategie a filosofie klubu
 5. Diskuse k tématům Členské schůze
 6. Ustavení volební a mandátové komise
 7. Představení kandidátů na volené funkce:
  1. Kryštof Kocot – kandidát na prezidenta
  2. Martin Bajer – kandidát na revizora
  3. Michal Rupa – kandidát na člena výboru
  4. David Kolář – kandidát na člena výboru
 8. Diskuse s kandidáty
 9. Zpráva volební a mandátové komise (o počtu členů a o počtu hlasů potřebných ke zvolení či schválení)
 10. Volba do volených funkcí podle aktualizovaných stanov v pořadí:
  1. Prezident
  2. Revizor
  3. Členové výboru
 11. Zpráva volební a mandátové komise (o výsledku voleb a zvolení kandidátů)
 12. Usnesení Členské schůze a její ukončení
 13. Neformální diskuse

13239089_10154156831599378_5016833041154273968_n